Wie is Kemaru Beheer BV?

Kemaru Beheer BV is een ambitieuze organisatie met meerdere bedrijven die zich allen op een manier bezighouden
met groene energie of de activiteiten daaromheen. Vanuit onze vestiging in Didam coördineren wij onze werkzaamheden
door heel Nederland. Kemaru Beheer BV bestaat uit de onderstaande bedrijven: